Kjell Samkopf
FALLAND PUBLISHING HOUSE | FALLAND FORLAG

PLANTEKLUBBENE FOR GRØNNSAKER, POTETER, URTER OG BÆR – 10 ÅRS JUBILEUM ÅRBOK 2015

Paperback – Totalt antall sider: 44 – ISBN 978-82-999948-0-4

Pris: NOK 250,– (inkludert frakt i Norden)

Sammen med Det norske hageselskap etablerte Norsk genressurssenter (NGRS) Planteklubben for Grønnsaker, Potet og Urter i 2005 og derfor er det i år 10 års jubileum! I den anledning er årboka også trykket i et begrenset opplag. Det er også første gang at tilbudene fra bærklubben er tatt med!

Planteklubben er et nettverk av interesserte grønnsaksdyrkere som deltar aktivt for å ta vare på gamle grønnsaker som ellers står i fare for å bli borte. Genressurssenteret/Nordgen har gjort tilgjengelig frø og plantemateriale av over 250 norske grønnsaker.

More info

  • NIBIO | Norsk Institutt for Bioøkonomi
  • NIBIO | Norsk Institutt for Bioøkonomi, omtale av Årboka