Falland

Planteklubbene for Grønnsaker, Poteter, Urter og bær
– 10 års Jubileum Årbok 2015


Paperback
Totalt antall sider: 44
ISBN 978-82-999948-0-4

Pris: NOK 250,– (inkludert frakt i Norden)
Sammen med Det norske hageselskap etablerte Norsk genressurssenter (NGRS) Planteklubben for Grønnsaker, Potet og Urter i 2005 og derfor er det i år 10 års jubileum! I den anledning er årboka også trykket i et begrenset opplag. Det er også første gang at tilbudene fra bærklubben er tatt med!

Planteklubben er et nettverk av interesserte grønnsaksdyrkere som deltar aktivt for å ta vare på gamle grønnsaker som ellers står i fare for å bli borte. Genressurssenteret/Nordgen har gjort tilgjengelig frø og plantemateriale av over 250 norske grønnsaker.

NIBIO Norsk Institutt for Bioøkonomi
NIBIO Omtale av Årboka