Kjell Samkopf
FALLAND PUBLISHING HOUSE | FALLAND FORLAG

Falland Forlag is a small publishing house operated within the studios of artist Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang and composer Kjell Samkopf. The self-publishing house started in 2015 at Falland, Søndre Land in Norway.

Falland Forlag publishes selected art books and CDs alongside other materials related to permaculture or Falland.

Falland Forlag er et lite, ideelt forlag, som drives av billedkunstner Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang og komponist Kjell Samkopf. Forlaget startet opp sin vikrsomhet i 2015 og har adresse på Falland i Søndre Land.

Falland Forlag utgir kunstbøker og CD-er, samt bøker med tilknytning til permakultur og naturkunnskap.

Please visit FALLAND SHOP:

 • Falland Shop | Link to Falland Shop

 • SELECTED BOOKS

 • International Land Art Project 27.6 - 13.7 2014 Fall Norway | (language: English and Norwegian)
 • Sverre Hoel - Lydsmed | (language: Norwegian only)
 • CDs

 • Kjell Samkopf: Study in playing for the crows | Kjell Samkopf: Studie i å spille for kråkene (2015)
 • Kjell Samkopf: The Sounds of 60 Things given to me | Kjell Samkopf (2015)
 • Kjell Samkopf: Mårådalen Walk | A CD with Kjell Samkopf´s work Mårådalen Walk (1994)


 • SCORES AND METHOD BOOKS WRITTEN BY KJELL SAMKOPF

  can be bought from Musikk-Husets Forlag

 • Musikk-Huset | Link to Musikk-Husets Forlag
 • We welcome all your support and donations. Thank you so much!

  (Last updated: 27 January 2022 11:51)