Falland
Falland Publishing House has since it started in 2015 published eight books.
See SHOP for details.

1
Planteklubbene for Grønnsaker, Poteter, Urter og bær – 10 års Jubileum Årbok 2015

2
International Land Art Project 27.6 - 13.7 2014 Fall Norway

3
SVERRE HOEL - Lydsmed
et glimt av hans arbeid med lydskulpturer

4
FORBINDELSER - tre forlatte husmannsplasser

5
nyMusikk Bergen 40 år (og vel så det)

6
Mormor, Mat & Andakt - i nøysemd og takksemd

7
Twenty Artists – Twelve Countries,
Mail Art Project August 2014 – July 2015

8
Sacred Cycles,
interpretations of everyday life